تیر ۵, ۱۳۹۷

کشف پروتئین ضد کریسپر

🔴سلول درمانی- ژن درمانیبرای اولین بار در دنیا دانشمندان موفق شدند پروتئین های ضد CRISPR بیابند که جهت توانایی خاموش کردن #ویرایش ژنوم را دارا هستند.

🔴محققان دانشگاه ماساچوست آمریکا ۳ پروتئین را از باکتری نایسریا مننژیتیدیس کشف کردند که #مانع نسخه برداری از آنزیم Cas9 ژنوم می شود.

🔴این دستاورد می تواند مشکلات عملی و نگرانی های امنیتی را در حوزه دستکاری و اصلاح DNA از میان بردارد.