دکتر محمد حسین زیرک ساز

تحصیلات: پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران | کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه صنعتی شریف | کارشناس حقوق دانشگاه پیام نور
تجربیات: بالغ بر ۲۰ سال تجربه در شرکت های مختلف وارد کننده و تولید کننده محصولات دارویی، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و دفاتر شرکت های دارویی خارجی

دکتر حسین بهاروند

تحصیلات: دکترای زیست شناسی تکوین از دانشگاه خوارزمی
تجربیات: رئیس پژوهشکده سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان | دارنده درجه استاد تمام در پژوهشگاه رویان

انتشارات و مقالات علمی: ۱۹۷ مقاله علمی و چندین ترجمه و کتاب

مدال ها و جوایز: دریافت دهمین، دوازدهمین و هفدهمین جایزه رازی | دریافت بیست و ششمین جایزه بین المللی خوارزمی | دریافت بیست و هفتمین کتاب سالانه جمهوری اسلامی | دریافت جایزه ۲۰۱۴ یونسکو

آقای مسعود کرباسیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
تجربیات: عضو هیأت مدیره شرکت سل تک فارمد | هیئت مدیره موظف شرکت هربی فارمد | کارشناس ارشد بخش تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت | مدیر بهبود مستمر شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

دکتر محسن قرنفلی

تحصیلات: دکترای بیوفیزیک از موسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران
تجربیات: معاون امور آموزشی،فرهنگ و تحقیقات مراکز تحصیلات دانشگاهی ایران | رئیس دانشکده پایه علوم و فناوری پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ | عضو کمیته علمی و تجاری پژوهشگاه رویان | عضو انجمن بیوفیزیک ایران
انتشارات و مقالات علمی: چاپ ۳۱ مقالات علمی

آقای میثم خلیل پور

تحصیلات:کارشناسی ارشد حسابداری
تجربیات:
-مدیر مالی گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
-ریاست کمیته حسابرسی شرکت سل تک فارمد
-دبیر کمیته هم افزایی گروه دارویی برکت
-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
-موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
-دارنده گواهینامه مقدماتی دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندار CFA
-شرکت در دوره بررسی و انطباق استاندارهای حسابداری بین المللی  IFRSبا استانداردهای حسابداری ایران