دکتر محمد حسین زیرک ساز

تحصیلات:
دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس حقوق دانشگاه پیام نور
سوابق کاری و تجربیات:
بالغ بر ۲۰ سال تجربه در شرکت های مختلف وارد کننده و تولید کننده محصولات دارویی، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و نمایندگی شرکت های دارویی خارجی

آقای مسعود کرباسیان

تحصیلات:
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
سوابق کاری و تجربیات:
 عضو هیئت مدیره ی شرکت سل تک فارمد، هیئت مدیره موظف شرکت هربی فارمد، کارشناس ارشد بخش تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت، مدیر بهبود مستمر شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

دکتر محسن قرنفلی

تحصیلات:
دکترای بیوفیزیک از موسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران
سوابق کاری و تجربیات:
معاون امور آموزشی،فرهنگ و تحقیقات مراکز تحصیلات دانشگاهی ایران، رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری پزشکی دانشگاه علم و فرهنگ، عضو کمیته علمی و تجاری پژوهشگاه رویان، عضو انجمن بیوفیزیک ایران
انتشارات و مقالات علمی:
چاپ ۳۱ مقاله علمی

آقای میثم خلیل پور

تحصیلات:
کارشناسی ارشد حسابداری
سوابق کاری و تجربیات:
مدیر مالی گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، ریاست کمیته حسابرسی شرکت سل تک فارمد، دبیر کمیته هم افزایی گروه دارویی برکت، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر، دارنده گواهینامه مقدماتی دوره جامع تحلیل گری مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر استاندارد CFA، شرکت در دوره بررسی و انطباق استاندارهای حسابداری بین المللی  IFRS با استانداردهای حسابداری ایران