بازسازی استخوان و غضروف بوسیله ی سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد

دانشگاه ولونگونگ با طراحی دستگاهی مدت زمان ترمیم غضروف را به حداقل رسانده است. این دستگاه مشابه یک روش پرینت سه بعدی عمل می کند و مواد سلولی را به صورت مخلوط با پلیمر زیستی مانند آلژینات که با لایه ژل مانند ثانویه ای در بر گرفته شده است به جایگاه آسیب منتقل می کند. این دستگاه حاوی سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد است.

این دستگاه ها به جراحان این امکان را می دهد که کنترل بیشتری روی ناحیه ای داشته باشند که می خواهند این سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد را قرار دهند و موجب بازسازی عملکردی استخوان غضروف می شود.

این دو لایه ژل که در این خودکار مخلوط شده اند از طریق سر خود روی سطوح استخوانی هدف کشیده می شوند و می توانند بخش شکسته شده را پر کنند. یک منبع نوری فرا بنفش با قدرت کم در این خودکار قرار دارد که زمانی که ژل از خودکار خارج می شود آن را کراس لینک می کند و موجب سفت شدن آن در جایگاه آسیب شود. بدین ترتیب سلول ها درون این ژل های زیستی قالب گیری می شوند و یک داربست سه بعدی در جایگاه آسیب ایجاد می شود.

این خودکار می تواند فاکتورهای رشد و سایر داروها را نیز برای کمک به رشد مجدد و ریکاوری سلول های بنیادی به همراه آن ها به جایگاه آسیب منتقل کند. این نوع درمان ممکن است برای ترمیم آسیب های حاد استخوانی وغضروفی مانند آسیب هایی که بدلیل ورزش یا تصادف اتفاق می افتد، استفاده شود.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *