تحقیقات گسترده در زمینه ی سلول های عصبی بیماری ALS

محققان در حال حاضر یک روش جدید را طراحی کرده اند که به طور قابل توجهی توانایی مطالعه آکسون ها را بهبود می بخشد و موجب درک بهتر پاتولوژیک بیماری ALS می شود. در بیماری نوروژنیک ALS بیماران دچار مرگ مغزی و فلج حرکتی می شوند. با این حال، به مدت طولانی قبل از اینکه سلول ها بمیرند، تماس خود با عضلات را از دست می دهند، زیرا آکسون سلول های عصبی دچار اختلال می شود.

همه نورونها دارای یک پروب فیبر مانند بنام آکسون هستند و آکسون نورونهای حرکتی دارای آکسون های طویل تر می باشند – بیش از یک متر – زیرا باید از نخاعع به عضلات بازوها و پاها کشیده شوند. این روش در ژورنال Stem Cell Reports منتشر شده است. در بیماری ALS، نورونهای حرکتی می میرند و جایی که آکسون سلول های عصبی با عضله اتصال برقرار می کند به آرامی از کار می افتد. با بررسی حضور RNA در سلول، می توان کشف کرد که کدام ژن ها روشن و خاموش می شوند و در نتیجه عملکرد سلول و وضعیت کلی آن مشخص می شود. در نورون های دارای آکسون طویل، RNA ای وجود دارد که به آنها امکان می دهد تا سریعا با محیط خود ارتباط برقرار کنند. دانشمندان به شدت علاقه مند به بررسی پروتئین RNA ها در آکسون های حرکتی افراد سالم و بیماران مبتلا به آلزایمر هستند تا بینش عمیقتری نسبت به فرایندهای بیماری داشته باشند.

گروه تحقیقاتی این روش را برای بررسی نورون های تولید شده از سلول های بنیادی موش و انسان استفاده کرده است. نتایج آنها نشان می دهد که RNA های آکسون سلول های عصبی به طور قابل توجهی متفاوت از RNA های سلول بدن است که ک کشف جدید است. به نقل از محققین دانشکده علوم اعصاب کارولینسکا “ما در حال حاضر یک روش بسیار بهبود یافته برای سکانس آکسون ها توسعه دادیم.” “این یک روش نسبتا ارزان، ساده و بسیار حساس است که به طور دقیق توضیح داده شده است تا توسط محققانی که علاقه مند به مطالعه فرآیندهای عصبی هستند مورد استفاده قرار گیرد.”

همچنین محققان اذعان دارند: “بسیاری از ژن هایی که در سیستم ALS کنترل شده اند، برای عملکرد عادی آکسون و تماس آن با عضله مورد نیاز است.” “بسیاری از این ژن ها اهداف احتمالی درمان های آینده می باشند.” محققان نسخه ترانسپرتروموم نورون های بیمار مبتلا به ALS را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که در سلول های عصبی با نسخه جهش یافته ژن SOD1 که باعث ALS می شود، مشخصات RNA آکسون سلول های عصبی متفاوت از سلول های سالم است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *