حضور شرکت سل تک فارمد، تولید کننده محصولات سلولی و فرآورده‌های سلول درمانی در دومین نمایشگاه ایران بایو

از ۵ تا ۷ بهمن ۱۴۰۰  هتل المپیک تهران