پیشرفت قابل توجه علم در تولید سلول های عصبی

محققان دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده پزشکی سن دیگو توانسته اند با موفقیت سلول های بنیادی عصبی نخاعی (NSCs) را از سلول های بنیادی پلوروپتوپ انسانی (hPSCs) ایجاد کنند که قادرند به جمعیت های متنوعی از سلول های موجود در نخاع تمایز یابند این سلول ها (NSCs) می توانند در سراسر نخاع پراکنده شوند و برای مدت زمان طولانی باقی بمانند. این دستاورد در مجله معتبر Nature Methods به چاپ رسیده است. در سال های اخیر تلاش های بسیاری جهت تولید سلول های عصبی نخاعی از سلول های بنیادی پلوروپتوپ انسانی (hPSCs) انجام شده که بسیار محدود و کند بوده اند. پروفسور مارک توزینسکی و همکارانشان در این مطالعه نشان دادند، پیوند سلول های بنیادی عصبی نخاعی (NSCs) به نخاع آسیب دیده رت ها، نورون هایی عملکردی با تعداد زیادی آکسون های بلند ایجاد می کنند که باعث بازسازی نخاع می شوند. محققان امید دارند پس از بررسی ایمنی و کارایی این سلول ها در مدل های پریماتی، این سلول ها را در کارآزمایی های بالینی به بیماران پیوند بزنند. همچنین می توانند ازاین سلول ها در جهت غربالگری داروهایی برای بیماری های مغزی نخاعی از جمله ALS و اختلالات ژنتیکی مرتبط استفاده کنند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *