موفقیت در ساخت موفق دومین هیبرید انسان و حیوان

محققان دانشگاه “استنفورد” برای ایجاد هیبرید گوسفند-انسان، سلول های بنیادی انسانی را به داخل بدن جنین حیوان انتخاب شده وارد کردند. بنا بر نتایج تحقیق هیبرید انسان و خوک که سال گذشته انجام شد، هیبرید انسان و گوسفند را به منظور ساخت اعضای انسان در بدن حیوانات ایجاد کردند.
محققان در آزمایشات خود از یک گوسفند استفاده کردند، زیرا “لقاح مصنوعی” (IVF)گوسفندان آسان‌تر از خوک‌ها است و اندام‌های بدن گوسفندان تقریبا هم اندازه اندام‌های بدن انسان‌ها هستند. در این صورت بدن بیماران اندام‌ها را رد نمی‌کند، زیرا سلول‌هایی که برای ایجاد آنها استفاده شده است، سلول‌های خودشان خواهد بود.
مراحل ایجاد یک هیبرید با جمع آوری سلول‌های بنیادی انسان شروع می‌شود که این سلول‌ها می‌توانند درون هر نوع اندامی رشد کنند. سپس، جنین یک حیوان مانند خوک یا گوسفندی گرفته می‌شود و DNA آن برای غیر فعال کردن بخشی که به طور معمول مسئول ساخت اندام مورد نظر به عنوان مثال، کبد است، تغییر می‌کند.
سپس سلول‌های بنیادی انسانی به بدن جنین وارد می‌شوند و در مرحله بعد جنین به رحم حیوانی که آن را اهدا کرده است، منتقل می‌شود. به این ترتیب یک اندام انسانی مانند کبد، می‌تواند در داخل بدن حیوان مورد نظر رشد کند.
محققان اظهار داشتند که در این تحقیق، تنها یک صدم درصد از سلول‌ها در بدن جنین گوسفند، متعلق به انسان بودند و بقیه سلول‌های خود گوسفند بودند. خیلی بیشتر از یک صدم درصد حتی شاید تا یک درصد سلول انسانی لازم است تا یک اندام رشد کند. این جنین‌ها مجاز به بالغ شدن، نشدند و پس از ۲۸ روز رشد، کشته شدند.