واکسن iPSCs در درمان سرطان

مطالعه جدید منتشر شده در مجله Stem cell news که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شده نشان داد، تزریق سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSCs) به موش های آزمایشگاهی، موجب ایجاد پاسخ ایمنی قوی تری در برابر سرطان ریه، پستان و پوست گردید. این واکسن همچنین بعد از برداشت تومورها از عود مجدد آن جلوگیری می کند.
سلول های iPSCs را می توان به طور مستقیم از سلول های بالغ به دست آورد، این سلول ها همانند سلول های بنیادی جنینی قادرند به انواع سلول های بدن تمایز یابند.
در این مطالعه ۷۵ موش با واکسن های iPSCs مورد بررسی قرار گرفتند که در طی ۴ هفته ۷۰% موش های واکسینه شده توانستند سلول های سرطان سینه را از بین ببرند و در ۳۰% باقی مانده اندازه تومورها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. تاثیر واکسن iPSCs برای درمان سرطان پوست و ریه نیز تایید شده است.
پروفسور جوزف سیروار، سرپرست این مطالعه در موسسه قلب و عروق دانشگاه استنفورد، ثابت کرد تعداد زیادی از آنتی ژن های موجود در iPSCs بر روی سلول های سرطانی نیز بیان می شوند. هنگامی که واکسن iPSCs به موش آزمایشگاهی تزریق می شود، سیستم ایمنی بدن آنها با ایجاد واکنش ایمنی علیه آنتی ژن های iPSCs پاسخ ایمنی علیه سرطان نیز تولید می کنند.
از آنجایی که یکی از بزرگترین چالش های ایمونوتراپی سرطان، عرضه تعداد بسیار کم آنتی ژن به سیستم ایمنی و عدم ایجاد جواب موثر و کافی است، اثربخشی واکسن های ضدسرطان تنها زمانی رخ دهد که چند آنتی ژن همزمان به بدن وارد شوند و سلول های T helper را فعال کرده و یا با ایجاد آنتی بادی قادر به شناسایی و اتصال به آنتی ژن های سلول های سرطانی خواهند بود. این امر نشان دهنده تاثیر درمانی واکسن iPSCs در برابر سلول های سرطانی است. امید است در آینده نزدیک واکسن های iPSCs به عنوان یک داروی ضدسرطان یا به عنوان تقویت کننده متوالی بعد از جراحی، پرتودرمانی یا شیمی درمانی به کار رود.