تولید جنین مصنوعی با استفاده از سلول های بنیادی برای اولین بار در تاریخ

محققان دانشگاه کمبریج برای اولین بار توانستند موجودی شبه جنین موش صحرایی در آزمایشگاه با استفاده از سلول های بنیادی ایجاد کنند. ایجاد این ساختار مصنوعی شبه جنین در آزمایشگاه می تواند جادویی برای خلق زندگی در محیط آزمایشگاه باشد.
این مطالعه به سرپرستی پروفسور زرنیکاگوت صورت گرفته و در ژورنال Science به چاپ رسیده است که به عنوان شاهکار زیبایی بین دانشمندان شناخته شده است.
هدف اصلی از این مطالعه درک دلایل بروز برخی مشکلات در تشکیل اولیه جنین در رحم است که منجر به شکست در بارداری می شود. در این تحقیق با ترکیب دو نوع مختلف سلول های بنیادی می توان انواع سلول های تشکیل دهنده بدن را از سلول های پوست تا مغز در فضای آزمایشگاه ایجاد کرد.
با توجه به اینکه مطالعه بر روی جنین انسان منع شده است، جنین مصنوعی می تواند مشکلات اخلاقی موجود را حل کرده و امکان بررسی مشکلات بوجود آمده در ۱۴ روز اول تشکیل جنین در رحم را میسر کند.