سلول های بنیادی مزانشیمی لثه بهبود زخم را با سرعت بیشتری موجب می شوند!

🔴از آنجایی که بافت لثه دارای سلول های بنیادی مزانشیمی لثه (GMSCs) هستند با سرعتی تقریبا ۲ برابر بافت پوستی توانایی ترمیم خود را دارند. سلول های بنیادی مزانشیمی لثه GMSCs همچنان قادرند به انواع سلول های مختلف تمایز یابند.

🔴با توجه به اینکه سرعت ترمیم زخم در دهان بسیار سریعتر از پوست است، در سال ۲۰۰۹ محققان اثبات کردند لثه ها دارای سلول های بنیادی مزانشیمی هستند که می توانند ابزار درمانی مناسبی باشند. این سلول ها با ترشح پروتئین های بیشمار در فرآیند ترمیم و بهبود زخم نقش مهمی را ایفا می کنند.

🔴محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان دادند سلول های بنیادی مزانشیمی موجود در لثه پروتئین های بیشتری نسبت به سلول های بنیادی موجود در پوست دارند که این موجب ترمیم زخم با سرعت بیشتری می گردد. در این بین، پروتئین های ضدالتهابی IL-1RA مهمترین پروتئین در ترمیم زخم بشمار می رود. نقش درمانی IL-1RA درمان آرتریت روماتوئید و التهاب ها می باشد.

🔴در این مطالعه محققان دریافتند موش های فاقد IL-1RA مدت زمان بیشتری صرف بهبود زخم های لثه ای خود می کنند و با تزریق IL-1RA به آنها، زخم موجود در لثه ها با سرعت بیشتری ترمیم می شود. در واقع سلول های بنیادی مزانشیمی لثه ای با ترشح سایتوکایین ها، ترمیم زخم را سرعت می بخشند. این یافته ها می تواند نویدی برای بیماران مبتلا به زخم های دیابتی و سایر زخم های دیر بهبود یابنده باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *