ایجاد عضله قلب انسان با استفاده از سلول‌های بنیادی برای اولین بار

دانشمندان دانشگاه “کلمبیا” توانستند برای اولین بار عضله قلب انسان را به وجود آورند که درست همانند قلب واقعی عمل می‌کند.
نه ماه طول می‌کشد تا قلب یک نوزاد در رحم تکامل یابد در صورتیکه دانشمندان دانشگاه کلمبیا تنها طی چهار هفته توانستند یک عضله قلب را با استفاده از سلول‌های بنیادی به وجود آورند.
اگرچه محققان می‌توانند بسیاری از بافت‌ها، از جمله عضله قلب را توسط سلول‌های بنیادی رشد دهند اما اینک دانشمندان دانشگاه کلمبیا قادر به ایجاد یک قلب شدند که همانند قلب یک انسان بالغ عمل می‌کند و برای تحقیقات پزشکی مفید است.