پیش بینی بازار سلول درمانی حیوانات تا سال ۲۰۲۲

سایت اقتصادی market در گزارشی با عنوان ” بازار جهانی سلول درمانی حیوانات” به بررسی این صنعت جدید پرداخته است. در این گزارش به نقش شرکت های مختلف و جذابیت های موجود در صنعت سلول درمانی حیوانات اشاره شده است که موجب تشویق افراد برای انتخاب محصول سلول درمانی مناسب برای سرمایه گذاری و سودآوری بلند مدت می شود.

در این گزارش در مقیاس جهانی بازار این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است که می توان به بازار سلول درمانی حیوانات در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه وآفریقا، آمریکای لاتین و آسیای شرقی اشاره کرد. این گزارش بر مبنای شرکت های رقیب، نواحی جغرافیایی و نوع انجام سلول درمانی به بررسی موضوع پرداخته است.

از جمله شرکت هایی که در این گزارش نام برده شده است می توان به VETSTEM BIOPHARMA، MediVet Biologic، Animal Care Stem، VetCell Therapeutics و Animacel اشاره کرد. حیواناتی هم که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند شامل سگ ها و اسب ها می باشد. اطلاعات این گزارش بر مبنای گزارشات بیمارستان های دامپزشکی و سازمان های تحقیقاتی جمع آوری شده است.

در این گزارش، مقدمه ای از سلول درمانی حیوانات آمده است. آینده محصولات، مرور بازار سلول درمانی حیوانات، انواع مختلف حیواناتی که در بازار سلول درمانی حیوانات می توانند به عنوان هدف درمانی انتخاب شوند، فرصت های بازار، نیروی محرکه بازار و ریسک های موجود در این بازار در هر محدوده جغرافیایی و در مقیاس جهانی نیز اشاره شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *