محصولی آلوژن (غیرخودی) از سلول های بنیادی خون بند ناف برای لوکمیا و لنفوما

🔴در فاز ۳ یک مطالعه بالینی از StemEx که یک محصول حاوی سلول های بنیادی خون بندناف است برای درمان لوکمیا و لنفوما مورد استفاده قرار گرفته است.

🔴این محصول سلول درمانی که متعلق به کمپانی Gamida Cell است، ۱۰۰ بیمار مبتلا به لوکمیا و لنفوما را در فاز سه یک مطالعه بالینی مورد تیمار با StemEx قرار داده است. این محصول بویژه برای بیمارانی که اهدا کننده مغز استخوان مطابق برایشان پیدا نشود، بسیار راهگشا خواهد بود.
🔴محصول SyemEX، گرافتی از جمعیت تکثیر شده سلول های بنیادی/پیش ساز مشتق از واحدهای خون بند ناف است که از طریق تزریق درون سیاهرگی به بیماران منتقل می شود. کمپانی Gamida Cell نتایج بالینی مربوط به این مطالعه را ظرف چند ماه آینده منتشر خواهد کرد و به احتمال زیاد در اوایل سال آینده وارد بازار خواهد شد. محققین امیدوارند که StemEx بتواند جوابگوی نیاز هزاران بیمار مبتلا به لوکمیا و لنفوما باشد که اهدا کننده مغز استخوان مطابق ندارند. این اولین محصول سلول درمانی آلوژن خواهد بود که وارد بازار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *