انتخاب جنین گاو به عنوان مدل مناسب مطالعات سلول بنیادی

🔴مطالعه جدیدی در مونیخ به مزیت های مطالعه انواع متعدد پستانداران برای درک بهتر تکوین اولیه پستانداران ( از جمله انسان) پرداخته است.
🔴سالهاست محققین از تکنیک های ژنتیکی پیشرفته و مدل موشی برای مطالعه تکوین اولیه پستانداران استفاده می کنند. اما در سال های اخیر آنها توانسته اند با استفاده از تکنولوژی CRISRP/Cas9 ژنتیک بسیاری از پستانداران را دستکاری کنند.
🔴در مطالعه ای جدید در دانشگاه ماکسیمیلیان آلمان، محققین به مقایسه سیستم مدل بلاستوسیت گاو، موش و انسانی پرداختند که ژن OCT4 در آنها حذف شده بود.
🔴این ژن نقش حیاتی در خودنوزایی سلول های بنیادی جنینی تمایز نیافته دارد. با مقایسه این سیستم ها، محققین نشان داده اند که مدل گاوی در مقایسه با مدل موشی شباهت بسیار نزدیکتری به مدل انسانی دارد.
🔴بنابراین، می توان جنین های گاوی را مدل جایگزین ایده آلی برای درک تکوین پستانداران دانست و با استفاده از آن به اطلاعات بسیار مناسبی در مورد تکوین انسان دست یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *