سوختگی

🔴#سوختگی یک آسیب تروماتیک شایع است که موجب ناتوانی و مرگ ومیر قابل توجه می شود. به علاوه سوختگی به علت زمان طولانی بستری و بازتوانی و همچنین هزینه بالای درمان زخم سوختگی و اسکار ناشی از آن جزء پرهزینه ترین #آسیبهای تروماتیک محسوب می شود. تعداد افرادی که در کل دنیا به علت سوختگی

نیاز به مراقبتهای پزشکی پیدا می کنند،حدود ۶ میلیون نفر تخمین زده شده است.

🔴در دهه های گذشته، از #مواد پوشاننده، #لیزر درمانی و یا #پیوند پوست جهت درمان زخم سوختگی استفاده می گردید. اخیرا، سلولهای بنیادی و مهندسی بافت به عنوان روشهای درمانی جدید برای بازسازی پوست آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفته اند.

🔴از سال ۱۹۱۰ پرده #آمنیوتیک (داخلی ترین لایه جفت) اولین زیست داربستی بوده است که به طور گسترده در درمان زخم مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات بسیاری اثربخشی پرده آمنیوتیک در ترمیم زخم را که ناشی از خواص بیولوژیک و مکانیکی آن است، نشان داده است.

🔴از این رو، طی مطالعه صورت گرفته در #پژوهشگاه رویان، ۱۰ بیمار دچار سوختگی با شدت ۱۰ تا ۳۰ درصد تحت تجویز سلول درمانی از سلول های بنیادی پرده آمنیوتیک قرار گرفتند. محل دهنده پوست بیماران به ۳ قسمت ۵×۵ سانتی متر تقسیم شده و با پرده آمنیوتیک و فیبروبلاست جنینی پوشانده شدند. سرعت #ترمیم در زخم ها در این نوع ترمیم نسبت به سایر درمان ها بالاتر بوده و بعد از ۳ هفته بهبود موثری در زخم های سوختگی حاصل شده است. امید است سلول درمانی بتواند راهکار موثری برای بیماران سوختگی پدید آورد.