یک #تحریک الکتریکی اولیه، عملکرد سلول های قلبی انسانی #زیست مهندسی شده را بهبود می بخشد

محققین توانسته اند با ایجاد یک تحریک الکتریکی و مکانیکی در مراحل اولیه #تمایز، سلول های بنیادی#پرتوان القایی را برای مدل سازی عضلات قلبی بالغ مورد استفاده قرار دهند. از آن جایی که این عضلات مشابه با #بافت عضلانی بالغ قلب هستند، می توانند به عنوان یک مدل مناسب برای تست کردن اثرات داروها و مواد سمی مورد استفاده قرار گیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *