ژنی که خاصیت سلول های بنیادی #مزانشیمی را حفظ می کند

از آنجایی که سلول های بنیادی مزانشیمی اولیه مشتق از مغز استخوان حساس هستند و نگهداری آنها در ظروف آزمایشگاهی بسیار مشکل است محققین به دنبال دستکاری ژن مرتبط با #مرگ سلولی p53 برآمدند تا بتوانند طول عمر این سلول ها را افزایش دهند. مطالعه جدید نشان می دهد p53 نه تنها نقش آپاپتوز و مرگ سلولی برنامه ریزی شده را دارد بلکه تنظیم کننده اصلی توان #تمایزی سلول ها است.

مقایسه سلول های کشت شده از موشی که فاقد بیان ژن p53 است با سلول های گرفته شده از موش طبیعی نشان داد p53 نقش تنظیمی در رشد و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی برعهده دارد. این ژن اثراتش را از طریق برهمکنش با گونه های اکسیژن فعال (ROS) و دو #فاکتوررونویسی TWIST2 و PPARGG انجام می دهد. محققین دریافتند با حذف ژن p53 سلول ها #نامیرا شدند و خیلی زود به استخوان تمایز یافتند و دیگر قادر به تمایز به سلول های پیش ساز خونی و یا چربی نبودند. اما سطوح کمی بالاتر p53، فاکتور PPARG و ROS را القا کرد که منجر به تمایز سلول ها به سلول های چربی شد.

این مطالعه نشان می دهد که سطح پایه ای از p53 در سلول های در حال کشت، برای عملکرد طبیعی سلولها ضروری است. هم چنین این مطالعه اثرات دراماتیک #حذف p533 را در سلول های بنیادی مزانشیمی به طور دقیق خاطر نشان کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *