سلول درمانی در بیماری های قلبی عروقی

بیماری‌های قلبی عروقی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در دنیا محسوب می‌شوند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، ۱۷٫۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۸۸ در اثر این بیماری‌ها جان خود را ازدست ‌داده‌اند و تخمین زده می‌شود که تعداد افراد جان‌باخته تا سال ۲۰۳۰ به ۲۳٫۳ میلیون نفر برسد. در این میان، خط آخر بیماری‌ های قلبی، نارسایی قلبی است.

تحقیقات اخیر نشان دادند که قلب متشکل از ۵ میلیارد سلول است که روزانه حدود ۳ میلیون از آن‌ها با سلول‌های جدید جایگزین می‌شوند. بنابراین تقریباً هر ۴ تا ۵ سال یک‌بار تمام سلول‌های قلبی تجدید می‌گردند و این مسئله ضامن عمر طبیعی انسان‌هاست. این ترمیم و بازسازی را سلول‌های ویژه‌ای به نام سلول‌های بنیادی بر عهده‌دارند.اما مشکل زمانی به وجود می‌آید که آسیب وارده به قلب، بیش از توان بازسازی و ترمیم این عضو توسط بدن است و از سوی دیگر سلول‌های بنیادی منطقه نیز به دلیل آسیب، کاهش پیداکرده‌اند.

متاسفانه خط آخر درمان های فعلی پیوند قلب است که مشکلات خاص خود را دارد از جمله هزینه بالا، پیدا کردن دهنده من اسب، بیماری های زمینه ای همراه در گیرنده، استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی بعد از پیوند، احتمال رد کردن پیوند و نیاز به پیوند مجدد. پس به نظر می رسد اگرچه درمان های فعلی باعث بهبود علائم بیماران و افزایش مدت زمان زندگی آنها می شوند، بیشتر جنبه تسکین بخش و رفع علائم را داشته و قادر به رفع مشکل اصلی که همانا از دست رفتن بافت قلب است، نیستند.

مطالعات متعدد در زمینه پیوند سلول های بنیادی در بیماران قلب و عروقی نشان دهنده اثرات بسیار خوب سلول های بنیادی و بهبود کیفیت زندگی بیماران بوده است و تا کنون عوارض خاصی مشاهده نشده است. این روش همچنان از نظر درمانی ایمن تر و از جهت هزینه مقرون به صرفه تر می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *