آیا می توان برای درمان اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک راهی یافت

بیماری اسکلروزیس جانبی آمیوتروفیک ALS یک اختلال عصبی پیشرونده است که منجر به فلج و در نهایت مرگ بیماران مبتلا می شود. با وجود پیشرفت فراوان در علم پزشکی، اما متاسفانه هنوز راه درمانی موثری برای این دسته بیماران حاصل نگردیده است و اغلب بیماران ظرف ۵ سال از بین می روند. سالانه بیش از ۱۲ هزار نفر در آمریکا به این بیماری مبتلا می شوند. به تازگی محققین سدارس- سینای، سلول های پیش ساز عصبی را به صورت ژنتیکی برای ترشح پروتئین GDNF مهندسی کرده اند و به قشر مغز مدل های جانوری مبتلا به ALS پیوند کردند که این امر می تواند به حفظ سلول های پشتیبان نورون های حرکتی کمک کند.

در بیماران مبتلا به ALS، سلول های گلیالی فاقد پروتئین های خاص بوده و آسیب می بینند و به همین دلیل نورون های حرکتی تحت حمایت آن ها رفته رفته می میرند و منجر به فلجی فرد می شوند. در قشر مغز رت های مدل شده برای ALS، سلول های پیوند شده به سلول های گلیالی بالغ شده وGDNF آزاد کردند. ارزیابی نشان داد که درصد ناتوانی و فلجی در این جانوران در مقایسه با گروه کنترل (تیمار نشده با سلول) تا ده درصد بهبود یافته است.

با توجه به نتایج حاصله، محققین امیدوارند با درک بیشتر از مکانیسم های منجر به ALS، شناسایی منبع سلولی مناسب برای درمان و استفاده از مهندسی ژنتیک هم نتایج این مطالعه را بهبود ببخشند و هم این که از دستاوردهای آن در مطالعات بالینی انسانی استفاده کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *