استفاده از سلول های بنیادی مشتق از چربی برای درمان بیماران دچار حمله قلبی

سکته قلبی (MI) و یا انفارکتوس حاد میوکارد (AMI)، معمولا  عنوان حمله قلبی شناخته شده است، عبارت است از قطع جریان خون و در نتیجه نرسیدن خون به قلب که در اثر کاهش و یا قطع ناگهانی جریان خون عروق کرونر و قلب اتفاق می افتد. با توجه به اینکه بیماری قلبی سومین علل شایع مرگ و میر در دنیا محسوب می شود. امروزه مطالعات زیادی جهت مقابله و درمان این بیماری در سراسر دنیا صورت می گیرد.
مطالعه محققین دانشگاه سن دیگو نشان داده است استفاده از سلول های بنیادی بدست آمده از بافت چربی بیمار در مدت زمان کوتاهی بعد از حمله قلبی و تزریق آن به شریان های اصلی قلب ظرف ۲۴ ساعت بعد از ایجاد عارضه، شانس بهبودی بیشتری را فراهم کرده است.
از آنجایی که سلول های بنیادی مشتق از خود بیمار، احتمال #رد پیوند را کاهش می دهد و همچنین #جمع آوری سلول ها از بافت چربی آسانتر است، این روش نوید #بهبود بیماران قلبی را در آینده نزدیک بهمراه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *