محققان موفق شدند مغز خوک را بیرون از بدن زنده نگه دارند


🔴محققان دانشگاه Yale موفق شدند مغز خوک را ۳۶ ساعت بعد از بریدن سر آن درحالیکه هیچ اتصالی به بدن ندارد زنده نگه دارند. آنها توانستند از طریق پروسه پیچیده و حساسی مغز خوک را به سیستم جریان خون مصنوعی غنی از اکسیژن به نام BrainEX متصل کنند تا بتواند زنده بماند.
🔴این دستاورد به ساخت اطلسی کامل از اتصالات بین سلول های مغز انسان کمک می کند. آنها می خواهند بدانند آیا قدرت تفکر به اتصال مغز  به بدن مربوط می شود؟ با توجه به اینکه مغز خوک به عنوان حیوان از هیچ چیز آگاه نیست آنها اگر بخواهند چنین عملی را روی انسان ها صورت دهند باید مواضع اخلاقی روشنی داشته باشند. این پژوهش بسیار ارزشمند بوده و می تواند درک ما را از مفاهیم بسیاری نظیر مرگ، هوشیاری و روح انسان تکمیل کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *