نیچ #مغز استخوان محل رشد #سلول های بنیادی

🔴سلول های بنیادی خون ساز (HSCs) کلاسی از سلول های بنیادی هستند که در مغز استخوان قرار دارند و قادرند انواع سلول های خونی را تولید کنند. از آنجایی که مغز استخوان #نیچی (محیطی در پیرامون عروق خون مغز استخوان) را فراهم می کند که نگهداری و تولید سلول های خونی را تنظیم کند شناخت مکانیسم دقیق آن به تحقیقات کمک می کند.
🔴محققان دانشگاه اوزاکا #پروتئین سلولی را شناسایی کردند که در حفظ حفرات مغز استخوان و نیچ سلول های بنیادی خونساز دخیل است. با توجه به نقش سلول های CAR در تنظیم بیان #ژن ها، این پروتئین به نام Ebf3 به وفور در سلول های CAR وجود دارد و زمانی که ژن تولید کننده Ebf3 را از سلول ها برداشتند، جمعت سلول های بنیادی مغزاستخوان به طور قابل توجهی کاهش یافت.
🔴این مطالعه نقش مرکزی Ebf3 در متعادل کردن صحیح تشکیل استخوان در نیچ را نشان داد بنابراین این پروتئین می تواند هدف #مداخلات درمانی و دارویی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *