درمان بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل با سلول های بنیادی ناسازگار

محققان دانشگاه ایلینویز موفق شدن با پروتکلی جدید، سلول های بنیادی اهدایی که HLA کاملا سازگار با بیمار نداشت را به ۷ بیمار دچار کم خونی داسی شکل پیوند کنند و آنها را درمان کنند. قبل از این شانس چنین پیوندی را حدود ۲۰ درصد تخمین می زدند.

مارکر HLA، پروتئین های سطح سلولی هستند که به تنظیم سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. در درمان های پیوندی، مطابق بودن #مارکرهای HLA بین بیمار و اهدا کننده احتمال #رد پیوند را به حداقل می رساند. از آنجایی که مارکرهای HLA از والدین به ارث می رسد بیشترین شباهت این مارکر بین اعضای خانواده فرد وجود دارد.

در مطالعه صورت گرفته در دانشگاه ایلینویز، ۵۰ بیمار مبتلا به کم خونی داسی شکل که کاندیدای دریافت پیوند سلول های بنیادی نیمه مطابق بودند بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مورد غربالگری قرار گرفتند. بعد از دو بار پیوند ناموفق، در نهایت محققین پروتکلی را ارائه دادند که شامل دوز پرتوی مورد استفاده قبل از پیوند و تزریق #فاکتور رشد برای تحریک سلول های بنیادی خون محیطی بود. این تغییر در پروتکل موجب شد از ۸ بیماری که متحمل پیوند با پروتکل مذکور شدند، تنها یک نفر به دلیل پیوند علیه میزبان (GvHD) شد و به دلایل ناشناخته ای فوت کرد. از ۷ بیمار باقی مانده، همه آنها سلول های اهدایی را پذیرفتند و عملکرد خونی آنها تا حداقل ۱۲ ماه بعد از پیوند بهبود یافت. به عقیده محققین، استفاده از این پروتکل شانس موفقیت پیوند و هم چنین شانس دریافت پیوند بوسیله بیماران بالغ مبتلا به کم خونی داسی شکل را به شدت بالا خواهد برد.