سلول های بنیادی علائم #پارکینسون را کاهش می دهند!

🔴پارکینسون-سلول بنیادیمحققین دانشگاه کیوتو برای اولین بار دریافتند پیوند #سلول های عصبی مشتق از سلول های بنیادی جنینی در میمون های دچار پارکینسون می تواند علائم بهبود را تا حدی به همراه داشته باشد.

🔴بیماری پارکینسون، اختلال عصبی است که به دلیل نقص در نوروترانسمیتر #دوپامین در مغز ایجاد می شود. سلول های بنیادی جنینی سلول هایی هستند که به دلیل پتانسیل بالای تمایز آنها، قادرند تقریبا به هر نوع بافتی تبدیل شوند. در این مطالعه با تمایز سلول های جنینی به نورون های دوپامینرژیک، سلول هایی تولید کنند که ۳۵ درصد آنها قادر به تولید دوپامین است. این نورون ها به ۴ حیوان دچار پارکینسون تزریق شده و بعد از ۶ ماه عدم لرزش را در این مدل حیوانی مشاهده کردند.

🔴 به دلیل محدودیت های اخلاقی در استفاده از سلول های بنیادی جنینی، محققین امیدوارند بتوانند سلول های بنیادی #پرتوان القایی را جایگزین کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *