مطالعه #فیبریلاسیون دهلیزی قلبی بوسیله تولید #سلول های قلبی

🔴در مطالعه صورت گرفته توسط محققین دانشگاه ایلینویز، با تمایز #سلول های بنیادی پرتوان القایی به سلول های دهلیز قلبی، توان مطالعه بر روی فیبریلاسیون دهلیزی به صورت راحت تری میسر شد.

🔴فیبریلاسیون دهلیزی یک اختلال ریتم قلبی شایع است که آن را AFib نیز می نامند و از دهلیز های قلبی منشا می گیرد.

🔴در این مطالعه جدید محققین دانشگاه ایلینویز سلول های خونی را از داوطلبین سالم گرفته و آن ها را به سلول های بنیادی پرتوان القایی بازبرنامه ریزی کردند و در ادامه آن ها را مورد تیمار با ویتامین A قرار دادند. این سلول ها به محرک های الکتریکی مانند سلول های دهلیزی پاسخ می دهند. این امر از آن جایی قابل توجه است که سلول های بنیادی معمولا و در روال طبیعی تمایل دارند که به سلول های #بطنی تمایز یابند.

🔴در حال حاضر، شکاف عمیقی در دانسته های موجود در مورد AFib وجود دارد که تا حدی به دلیل مشکل بودن مطالعه این بیماری در سطح سلولی است. در حالی که به لطف ایجااد مدل های سلولی مناسبی که شبیه سلول های بطنی عمل می کنند، دیدگاه هایی قوی در مورد نحوه بروز سندرم های آریتمی قلبی ارثی موجود در بطن ها ایجاد شده است اما مدل های سلولی مناسبی برای دهلیزها وجود نداشته است.

🔴تعداد و انواع محدودی از سلول های بدن انسان قادر به هدایت الکتریکی هستند که از جمله آن ها می توان به سلول های قلبی و مغزی اشاره کرد اما در بین سلول های قلبی نیز میزان هدایت الکتریسیته متنوع است. این اولین بار است که محققین نشان می دهند که تیمار سلول های بنیادی با ویتامین A می تواند سلول هایی را تولید کند که از نظر الکتریکی مانند سلول های دهلیزی هادی جریان هستند. این دستاورد نوید یافتن درمان های جدید بر اساس ساختار ژنتیکی فرد بیمار و طراحی درمان مختص به بیمار را به همراه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *