چاپگرهای زیستی جدید قادر به تولید بافت های پیچیده بدن می باشند!

 چاپگر زیستی- سلول درمانیتیم تحقیقاتی دانشگاه UCLA توانست چاپگرهای زیستی سه بعدی را برای ساخت مواد بیولوژیکی درمانی ایجاد کنند. این پیشرفت می تواند یک گام به سوی تقاضای ایجاد بافت مصنوعی پیچیده برای استفاده در پیوند و جراحی باشد.

پروفسور علی خادم حسینی که سرپرست این تحقیقات است در طی گزارشی گفت: بافت ها ساختارهای زیبا و پیچیده ای هستند، بنابراین برای ساختن نسخه های مصنوعی ازآنها باید به درستی عمل کرد تا بتوانیم این پیچیدگی ها را بازسازی کنیم.

از آنجایی که یکی از مشکلات بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند پیدا کردن فرد اهدا کننده و عضو پیوندی است، فناوری چاپگرهای زیستی یا چاپ اندام های زنده به کمک سلول های بنیادی و مواد زیستی می تواند این مشکل را حل کند.

محققان ابتدا استفاده از این ابزار را در اشکال ساده بکار بردند و سپس آنها ساختارها چاپگر پیچیده ای ایجاد کردند که می تواند بخش هایی از بافت عضله و همبند اسکلتی عضلانی را تقلید کند. آنها همچنین اشکال شبیه سازی تومورها را با شبکه های عروق خونی چاپ کردند که می توان به عنوان مدل بیولوژیکی برای مطالعه سرطان مورد استفاده قرار گیرد. نکته جالب توجه این بود که با کاشت این ساختارهای چاپ شده در موش، عوامل رد پیوندی ظاهر نگردید. امید است بزودی شاهد ایجاد اندام های مصنوعی و زنده در خارج از بدن باشیم.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *