با کلینیک های سلول درمانی غیرقانونیFDA مقابله

کلینیک سلول درمانیسازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) علیه کلینیک های سلول های بنیادی LCC و مرکز سلول درمانی کالیفرنیا به دادگاه آمریکا شکایت کرده است. این مراکز سلول درمانی نه تنها به طور غیرقانونی اقدام به ارائه خدمات سلول درمانی در بیماری های تایید نشده پرداختند بلکه با انجام این خدمات، جان بیماران را در معرض خطر قرار داده اند.

این کلینیک ها مدعی هستند که استفاده از سلول های بنیادی را در درمان بیماری های خطرناکی همچون ALS ، پارکینسون، بیماری ریوی انسدادی مزمن (COPD) و فیبروز ریوی ارائه می دهند.

با توجه به اینکه این دسته بیماری ها همچنان تحت مراحل کارآزمایی بالینی هستند، نمی توان سلول درمانی را به عنوان یک شیوه درمانی مطمئن به بیماران معرفی کرد. امید است با فراهم ساختن قوانین سخت گیرانه، بتوان سدی محکم در مقابل کلینیک های غیرقانونی ایجاد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *