گرسنگی دوره ای (روزه داری) موجب افزایش ظرفیت بازسازی سلول های بنیادی می شود!

روزه داری-سلول درمانیبر اساس مطالعه صورت گرفته در دانشگاه MIT ، روزه داری می تواند توانایی بازسازی سلول های بنیادی را در موش های جوان و مسن بهبود بخشد. از آنجایی که با افزایش سن، سلول های بنیادی روده ای توانایی خود را برای بازسازی بخش های از بین رفته از دست می دهند، و این سلول های بنیادی هستند که منبع تولید سلول های روده ای جدید هستند، بنابراین کاهش آنها می تواند عفونت دستگاه گوارش را بهمراه داشته باشد.

دکتر ییلماز، استادیار دانشگاه بیولوژی MIT می گوید: درک اینکه چگونه روزه داری سلامت کلی بدن را بهبود می بخشد، از جمله نقش سلول های بنیادی بزرگسال در بازسازی روده، از اهداف اصلی آزمایشگاه من است.

سلول های بنیادی روده ای مسئول نگهداری پوشش روده هستند که معمولا هر ۵ روز خود را تجدید می کنند. هنگامی که آسیب یا عفونتی رخ می دهد، سلول های بنیادی در ترمیم آن بخش نقش کلیدی دارند. با افزایش سن، توانایی بازسازی سلول های بنیادی کاهش می یابد، بنابراین ترمیم بخش های روده زمان می برد. همچنین این سلول های بنیادی با تقویت نقش ترمیمی خود بویژه در سرطان ها و عفونت ها می توانند موجب احیای سلامتی بافت گردند.

مطالعات بیشتر بر روی توالی RNA messenger  سلول های بنیادی موش های دچار دوره های گرسنگی نشان می دهند که روزه موجب تغییر متابولیسم سلولی از سوزاندن کربوهیدارت ها (قند) که به طور معمول در سلول ها رخ می دهد به اسیدهای چرب می شود. این تغییر متابولیسم بوسیله فعال شدن فاکتور رونویسی به نام PPAR رخ می دهد که مسئول فعال کردن ژن های متابولیسم اسید چرب است.

محققان امیدوارند با مطالعه تاثیرات گرسنگی دوره ای بر توانایی بازسازی سلول های بنیادی در انواع بافت ها به قدرت آن پی برده و به عنوان روشی درمانی از آن استفاده نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *