پرورش #روده انسان از طریق #سلول های پرتوان القایی

🔴محققان دانشگاه هاروارد در آمریکا موفق شدند #داربست زیستی سه بعدی برای روده از جنس سلول های بنیادی پرتوان القایی بسازند.

🔴با پیوند این داربست به موش ها، در بخش هایی که بافت روده خود را از دست داده بودند، این داربست توانست مواد غذایی را به جریان خون برسانند. با توجه به اینکه پیوند روده یکی از بالاترین میزان #رد پیوند را دارند، این روش امیدهای تازه ای برای درمان سندروم روده کوتاه، وضعیتی که بیماران قسمت بزرگی از روده خود را ابه دلیل تروما از دست می دهد، فراهم می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *