تایید محصول #ژن درمانی

ژن درمانی-ویال آسپتیکسازمان غذا و دارو کره جنوبی (MFDS) نخستین محصول ژن درمانی برای درمان بیماری #استئوآرتریت (آرتروز) را تایید کرد که این دارو توسط شرکت Kolon Life Science تولید شده است.
🔴محصول Invossa یک محصول ژن درمانی مبتنی بر سلول است که از طریق بازسازی غضروف عمل می کند. این محصول در حال حاضر در کره جنوبی تایید شده است و در مراحل بالینی فاز ۳ در ایالت متحده مورد ارزیابی است. #درمان های پیشرفته می تواند راه گشای بسیاری از بیماری ها باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *