شباهت عملکرد #سلول های بنیادی بالغین به #سلول های بنیادی جنینی

مطالعات صورت گرفته بر روی سلول های بنیادی #پرتوان القایی نشان داد، نه تنهای نشانه پیری در سلول های iPSC معکوس شده است، بلکه سلول های مشتق از اهداکننده های جوان و پیر، توانایی مشابهش را برای تمایز به سلول های بالغ نشان می دهند.

🔴در سال های اخیر به همان اندازه که امید به زندگی روز به روز در حال افزایش بوده است، نرخ بیماری های وابسته به سن و مخرب نیز به همان اندازه رشد داشته است. در این سال ها استفاده از جایگزین های اندامی و سایر #درمان های مبتنی بر سلول طول عمر را افزایش داده و موجب بهبود کیفیت زندگی افرادی شده است که دچار بیماری های قلبی، نارسایی کبدی و حتی بیماری آلزایمر بوده اند. در این میان تولید iPSCهای مشتق از افراد پیر نیز در درمان بیماری های وابسته به پیری موثر نشان داده اند و امید به استفاده از آن ها در پزشکی شخصی را افزایش داده است.

🔴این مطالعه جدید برخلاف مطالعات قبلی مبنی بر تفاوت سلول های بنیادی مشتق از افراد پیر و جوان، نشان داده است که این سلول ها دارای پتانسیل مشابهی هستند و به همین دلیل می توان از آن ها به عنوان منبعی برای تولید سلول های بالغ مورد نیاز بیمار استفاده کرد. این سلول ها دارای پتانسیل سلول های بنیادی جنینی هستند، با این تفاوت که محدودیت اخلاقی استفاده از آن ها و خطر رد پیوند را نیز با خود ندارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *