ارائه چاپگر سه بعدی کبد برای آزمایش اثرات داروها

🔴کبد-سلول درمانیاز آنجایی که تا به حال برای مدل های آزمایش دارو از بافت سلولی تک و یا دو لایه استفاده می شد، اما تحقیقات صورت گرفته توسط پروفسور خادم حسینی از دانشگاه هاروارد بر روی چاپگر سه بعدی این امکان را فراهم کرد تا واکنش های دارویی واقعی تری را نسبت به نمونه های تک و دو بعدی داشته باشیم.

🔴این مدل چاپگر سه بعدی عروق دار، قابلیت بیشتری برای آزمایش سطح واقعی سمی بودن داروها بر روی بدن دارد. گرچه این مدل عروقی، نسخه ساده شده بافت واقعی کبد است، پیچیدگی آن به کشف مکانیسم هایی کمک می کند که یک مدل تک لایه هرگز قادر به آشکارسازی نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *