ابزارهای ظریف برای حل مشکلات بزرگ

نانوذرات-پزشکی ترمیمیامروز #نانو مواد برای مقابله با انواع مختلف بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما ۱۴ سال پیش زمانی که دکتر امید فرخزاد کار در آزمایشگاه زیست فناوری را آغاز کرد، تنها ۱۰ مقاله دانشگاهی در حوزه #نانومدیسن وجود داشت. اما در حال حاضر بیش از ۱۹ هزار مقاله در زمینه نانومدیسن در #درمان های دارویی، #واکسن ها، #ایمپلنت ها و #داروهای احیا کننده وجود دارد.

🔴تحقیقات گروه فرخزاد در دانشگاه هاروارد درحال حاضر بر روی بررسی نانو و زیست شناسی با هدف ایجاد درمان های نوین پزشکی دقیق تر و شخصی تر است که این درمان بتواند به تغییرات بدن هر فرد پاسخگو باشد. از این مورد می توان به نانو موادهایی اشاره کرد که با بالا رفتن قند خون بیمار، #انسولین آزاد کند.

🔴در مطالعه اخیر صورت گرفته توسط تیم تحقیقاتی دکتر فرخزاد، تلاش های زیادی برای کشف نحوه استفاده از نانومواد برای ایجاد درمان های جدید #سرطان انجام گرفت. در این طرح تولید داروهایی که فعال کننده #ژن های سرکوب تومور باشند مطرح است. به طور معمول درمان سرطان با #خاموش کردن ژن هایی که موجب افزایش سلول های سرطانی می شود، صورت می گیرد. این تیم تحقیقاتی حاضر در دانشگاه هاروارد با همکاری متخصصان زیست شناسی بیمارستان کودکان بوستون اقدام به ایجاد #پلیت نانو ذراتی کردند که هر دو درمان ذکر شده را پوشش دهد.

🔴این اولین بار است که جامعه علمی مبنایی برای ایجاد درمان قرار داده است که همزمان می تواند از هر دو زاویه به سرطان حمله کند. مطالعات پیش بالینی نشان می دهد این درمان ترکیبی می تواند به خوبی برای #ریشه کن کردن تورمورها و ایجاد سمیت کمتر از درمان های معمول مورد استفاده قرار گیرد.

🔴از دیگر فعالیت های صورت گرفته توسط این تیم تحقیقاتی مطالعه بر روی روند #تسریع بهبود زخم به روش های #پزشکی ترمیمی است. دکتر مرتضی محمودی که سرپرستی این پروژه تحقیقاتی را در دانشگاه هاروارد برعهده دارد می گوید: اگر تمام مراحل به خوبی پیش رود ما می توانیم تسریع بهبود #شکستگی های بزرگ استخوان را حتی بدون نیاز به جراحی به بیماران نوید دهیم. نتایج این تحقیقات می تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *