درمان بیماری های #شریان محیطی با کمک سلول های بنیادی

🔴عروق خونی-سلول بنیادیایسکمی اندام حرکتی ناشی از آنژیت بوسیله التهاب عروق خونی ایجاد می شود و می تواند به انسداد شریان در نواحی تحتانی بدن افراد منجر شود. این بیماری با ایجاد #درد و #اختلالات حرکتی همراه است و حتی ممکن است به #قطع عضو نیز بیانجامد. هرچند برای درمان این مشکل از جراحی های درون عروقی و ترمیمی استفاده می شود اما این روشها در ۱۵ تا ۲۰ درصد بیماران موثر نیست.

🔴مطالعات اخیر نشان می دهد سلول درمانی و پیوند سلول های بنیادی+ CD34 خالص سازی شده (PuCeT)می تواند نتایج کوتاه مدتی را در این دسته از بیمارانی که گزینه درمانی دیگری ندارند، بهمراه داشته باشد.

🔴مطالعه صورت گرفته در بیمارستان ژونگ شان و دانشگاه فودان نشان داد، از ۲۷ بیمار مبتلا به #انسداد شریانی خطرناک که تحت تزریق درون عضلانی (PuCeT) قرار گرفته بودند و ۵ سال تحت نظر قرار گرفتند، نه تنها قطع عضوی صورت نگرفت بلکه بیماران طی پیاده روی دردی را حس نمی کردند.

🔴نتایج نشان می دهد که استفاده از سلول های PuCeT نرخ بقای بیماران را بدون نیاز به قطع عضو افزایش می دهد و میزان دردی که بیماران تحمل می کنند حدود ۹۰ درصد کاهش می دهد. نتایج بدست آمده که حاصل #ارزیابی های بلند مدت بیماران است نشان می دهد که سلول درمانی می تواند راهکار درمانی امیدوار کننده ای برای این بیماری ناتوان کننده باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *