نتایج امید بخش #فاز ۱ سلول درمانی در #آسیب های نخاعی

ضایعه نخاعی-سلول بنیادیمحققین دانشکده پزشکی سین دیگو در دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرده اند که فاز یک مطالعه بالینی و انسانی مبنی بر پیوند سلول های بنیادی عصبی به بیمارانی که دچار آسیب نخاعی بودند، منجر به بهبودی قابل توجه سه چهارم بیماران شده است و عوارض جانبی نیز ایجاد نکرده است.

🔴هدف اولیه این مطالعه بالینی ارزیابی بی خطر بودن سلول های بنیادی در بدن بیماران بوده است. محققین سلول های بنیادی عصبی مشتق از طناب نخاعی انسانی که در کمپانی Neuralstem مریلند آمریکا تولید شده بود را در ۴ بیمار آسیب نخاعی که بین ۱ تا ۲ سال از #ضایعه نخاعیشان به ناحیه مهره سینه T2-T12 می گذشت، طی ۶ تزریق وارد کردند که در هر مرتبه بیماران ۱/۲ میلیون سلول بنیادی دریافت کردند.

🔴 ارزیابی های ۱۸ تا ۲۷ ماهه بعد از پیوند، نتایج چشم گیر بهمراه نداشت اما ترغیب کننده بود. آنالیز عملکرد حسی و حرکتی بیماران و هم چنین نتایج الکتروفیزیولوژی منجر به بهبودی قابل توجه در سه نفر از چهار بیمار شد. تعداد بیمار مورد مطالعه در این کارآزمایی زیاد نبود اما محققین را راضی به انجام مطالعه بیشتر در این زمینه کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *