آغاز کارآزمایی بالینی #قلب آسیب دیده بوسیله #سلول های بنیادی در ژاپن

🔴سلول بنیادی-بیماری قلبیدانشمندان ژاپنی موفق شدند برای اولین بار به استفاده از سلول درمانی در درمان قلب آسیب دیده بپردازند.

🔴توانایی سلول های بنیادی iPSC در آزمایشگاه یاماناکا ژاپن در تحقیقات مختلف بررسی شده است. پیش از این، سلول های مذکور برای احیای بینایی به خرگوش ها تزریق و همچنین به سلول های پیشرونده برای اعضای بدن تبدیل شد.

🔴برای تولید آن نخست سلول بافت های بدن کشت و سپس ویروسی به آن اضافه می شود. در مرحله بعد محققان #ژن هایی منتخب به آن اضافه می کنند تا به وضعیت نابالغ خود برگردد. در این مرحله، آنها می توانند هر نوع سلولی را که خواستند را در بدن تمایز دهند این قابلیت جایزه نوبل ۲۰۱۲ را برای یامانکا به ارمغان آورد.

🔴اکنون این تیم تحقیقاتی درپی استفاده از سلول های بنیادی iPSC در درمان بیماری های قلبی می باشند که با تولید ۱۰۰ میلیون سلول #ماهیچه قلبی بتوان آسیب های ایجاد شده را ترمیم کرد.

🔴با توجه به اینکه این آزمایش سال گذشته بر روی #مدل حیوانی خوکی با نتایج خوبی روبرو بوده است، اکنون وزارت بهداشت ژاپن مجوز استفاده درمانی این سلول ها را بر روی بیماران صادر کرده است. تعداد منتخبین این کارآزمایی ۳ نفر بوده است که بعد از ۱ سال وضعیت آنها پیگیری خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *