بازار ژن درمانی و تجزیه و تحلیل فرصت های صنعت از ۲۰۱۷-۲۰۲۳

صنعت ژن درمانی

بازار جهانی ژن درمانی در سال ۲۰۱۶ به ارزش ۵۸۴ میلیون دلار برآورده شده و تا سال ۲۰۲۳ به ۴۴۰۲ میلیون دلار می رسد که این خود نرخ ۳۳٫۳% رشد را درپی دارد.

ژن درمانی تکنولوژی شامل تحویل پلیمرها اسیدنوکلئیک به سلول های بیمار به عنوان دارو برای رفع مشکل است این روند اصلاح پروتئین ها یا تغییر بیان ژنتیکی یا اصلاح جهش می تواند ابزاری هدفمند در درمان بیماری های صعب العلاج به شمار رود. بعنوان مثال مهندسی ژنتیک می تواند برا تغییر ظاهر فیزیکی، متابولیسم، توانایی ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.

بازار ژن درمانی به طور گسترده ای در صنعت دارو فرصت های جدیدی برای سرمایه داران بهمراه دارد. عوامل اصلی رشد این بازار تقاضای بالای واکسن DNA  برای درمان بیماری ژنتیکی، تحویل هدفمند دارو و شیوع بالای بیماری ژنتیکی می باشد. امید است قوانین سخت گیرانه و هزینه های بالای درمان مانع رشد این صنعت نشوند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *