شرکت لونزا سوئیس در ماه اخیر موفق به افتتاح بزرگترین کارخانه #ژن و سلول درمانی دنیا در هوستون تگزاس شد

کارخانه سلول درمانی🔴مدیر کسب و کار این کارخانه می گوید: این کارخانه پتانسیل درمان هزاران بیمار مبتلا به #اختلالات ژنتیکی نادر و یا بیماری های خطرناک را دارا هست.

🔴یکی از اهداف کلیدی این کارخانه، ایجاد ویروس مهندسی شده مانند وکتوری برای ژن درمانی است که کمبود آن در سال های اخیر صنعت را در این راستا در تنگنا قرار داده است.

🔴این کارخانه در نظر دارد تعداد پرسنل را تا آخرسال ۲۰۱۸ به ۲۰۰ نفر شامل تیمی از محققین و مهندسین برساند. آنها اعتقاد دارند این کارخانه یکی از سرمایه گذاری های بزرگ در #صنعت دارو و بیوتکنولوژی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *