رشد مجدد #دندان بوسیله ژل

🔴دندان و سلول بنیادیمحققان دانشگاه هرمان استرو به مطالعه #ترمیم مینای دندان بعد از تخریب پرداختند. از آنجایی که سلول های مینای دندان بعد از تولید از بین می روند و قادر به بازسازی نیستند، یافتن راهی برای ترمیم آن با مشکل مواجه است.

🔴در این مطالعه محققین به شبیه سازی بخشی از دندان پرداختند که بیشترین تاثیرگذاری را در تشکیل مینای دندان داشت. آنها رشته ای از #اسیدهای آمینه را برای تشکیل کریستالهای مینای دندان مهندسی کردند که دو برابر حالت طبیعی استحکام داشت.

🔴نکته قابل توجه این تحقیق این بود که #پپتید (زنجیره اسید آمینه) ایجاد شده ارزان قیمت بوده و می توان به صورت یک ژل و #محصول درمانی روی حفرات و بخش هایی از بین رفته دندان جایگزین کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *