چگونگی حرکت #سلول های بنیادی

🔴حرکت سلول های بنیادیسلول های بنیادی به دلیل پتانسیل بالایی که برای تمایز به انواع #رده های تخصص یافته بدن دارا هستند، توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده اند. از این رو، ریاضیدانان و زیست شناسان به دنبال مدل های ریاضی برای درک رفتارهای آنها می باشند.

🔴تیم تحقیقاتی دکتر وادکین ( از دانشمندان ریاضیدان) نشان داده است که سلول های بنیادی #جنینی انسان با رفتن به عقب و جلو در یک مسیر حرکت می کند. این یافته اطلاعات جدیدی را درباره نحوه برهمکنش سلول ها با یکدیگر ارائه داده است. آنها دریافتند الگوی رفتاری این سلول ها ابتدا به صورت بی نظم و سپس شکل گرفته و منظم می شود و بصورت پشت سرهم شروع به حرکت می کنند.

🔴این مدل های ریاضی نشان می دهد سلول های بنیادی تمایل دارند در کنار هم باقی بمانند و تمایلی به تمایز ندارند. این اولین بار است که نحوه حرکت سلول ها بوسیله #مدل سازی ریاضی ثبت می شود و این اطلاعات برای افزایش شانس #لانه گزینی در زمان سلول درمانی بسیار کمک کننده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *