ذخیره و #منجمد کردن جفت بعد از تولد نوزاد می تواند شانس زندگی طولانی و سالم را برای افراد فراهم کند!

🔴ذخیره سلول های جفتجفت بافتی است که نقش مهمی در حمایت از جنین درحال رشد، فراهم کردن مواد مغذی و اکسیژن و دفع مواد زاید، برعهده دارد. همچنین منبع غنی از #سلول های بنیادی است که می تواند به هر سلولی از بدن تمایز یابد. اکثر جفت ها بعد از تولد نوزاد دور ریخته شده و فاقد اهمیت جلوه داده می شوند اما پیتر دیاماندیس، کارآفرین و بنیانگذار XPrize، شرکت جدیدی به نام Celularity راه اندازی کرده است تا این سلول های جادویی را نگهداری کند.

🔴دانشمندان جدید دیاماندیس در کنفرانس Unite to cure در زمینه #طب بازساختی در واتیکان در ماه گذاشته در باب این موضوع دیدار داشتند.

🔍چه چیزی در مورد سلول های جفتی خاص است؟
🔴اول از اینکه این سلول ها فوق العاده جوان هستند. از آنجایی که با #فریز کردن این سلولها می توان آنها را جوان و کارآمد نگهداشت، دیاماندیس امیدوار است بتواند این سلول ها را برای دهه های متمادی ذخیره و سالم نگهدارد تا درمان را در حوزه های وسیعی امکان پذیر کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *