کنفرانس بین المللی #سلول های بنیادی

همایش بین المللی سلول بنیادیانجمن بین المللی تحقیقات سلول های بنیادی (ISSCR) متشکل از محققان، پزشکان، مقامات دولتی و بهداشتی در یک رویداد ۴ روزه از ۲۰ تا ۲۳ ژوئن ( مقارن با ۳۰ خردادماه تا ۲ تیر ماه) در ملبورن استرالیا گردهمایی تشکیل می دهند.

🔴این کنفرانس بزرگترین نشست سلول های بنیادی در جهان است که بیش از ۲۵۰۰ نماینده از ۶۰ کشور دنیا را به خود جذب می کند و حدود ۱۳ میلیون دلار بر #رشد اقتصادی منطقه می افزاید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *