تایید نخستین محصول ژن درمانی در آمریکا

ماه گذشته نخستین محصول ژن درمانی جهت درمان نوع نادری از نابینایی ارثی با برچسب قیمت ۸۵۰ هزار دلار در آمریکا مورد تایید قرار گرفت.

🔴این دارو به نام Luxtutna گران ترین داروی مورد فروش در آمریکا بشمار می رود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *