ایجاد مسیری برای تصویب سریعتر برخی محصولات ژن درمانی توسط سازمان غذا و دارو ، بویژه برای بیماری هموفیلی

🔴ژن درمانی و سلول درمانیهموفیلی بیماری نادری است که در آن خون ، به دلیل عدم وجود پروتئین های خاص، به درستی لخته نمی شود. بنابراین بیمار ناچار به تزریق پلاکت های دوره ای می باشد. از این رو، ژن درمانی تحقیقاتی در خصوص ترمیم و یا احیای پروتئین و فاکتورهای دچار اختلال آغاز کرده است که به موجب آن کاهش و قطع خونریزی را در بیماران سبب شود.
🔴سازمان غذا و داروی آمریکا به منظور دستیابی هرچه سریعتر به محصول ژن درمانی هموفیلی به دنبال رویکردهایی جهت تصویب سریعتر پروتکل های این نوع محصولات می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *