سلول های بنیادی #بازبرنامه ریزی شده همانند سلول های بنیادی #جنینی کار می کنند

🔴سلول بنیادی جنینی-سلول درمانیبا توجه به تمایل محققان در استفاده از سلول های بنیادی جهت درمان بیماری های صعب العلاج، سلول های بنیادی جنینی بعنوان یکی از بهترین نوع از این سلول ها شناخته شده که می تواند به عنوان منبع غنی سلولی مورد استفاده قرار گیرد. اما از آنجایی که مشکلات اخلاقی مانع استفاده این سلول ها در ابعاد گسترده می باشد، سلول های بنیادی باز برنامه ریزی شده که به اصلاحiPSC نامیده می شوند نگرانی های موجود را برطرف کرده است.

🔴سلول های بنیادی جنینی می تواند به هر نوع سلولی در بدن تمایز یابد اما جداسازی آن از جنین با آسیب جدی و خطر مرگ همراه است. در سال ۲۰۰۶ محققان با اضافه کردن ۴ ژن به یک سلول بالغ، مانند سلول پوست، توانستند #سلول های پرتوان القایی را ایجاد کنند که تشابه زیادی به سلول های بنیادی جنینی دارد. این دستاورد توسط دکتر یاماناکا از دانشگاه کیوتو ژاپن، جایزه #نوبل فیزیولوژی را در سال ۲۰۱۲ در پی داشت.

🔴حال تیم تحقیقاتی هوچدلینگر ۴۹ ژن را مشخص کردند که فعالیت آنها همواره بین سلول های iPSCو سلول های بنیادی جنینی متفاوت است. دانشمندان به بررسی اینکه آیا این تفاوت ها قابلیت سلول ها را تغیر میدهد به #تجزیه و تحلیل ۲ ژن پرداختند. برای مثال ۲ ژن که در iPSCتوانایی کمی در هضم و جذب گلوکز داشتند در سلول های بنیادی جنینی بسیار کارآمد بودند.

🔴با توجه به مقاله چاپ شده در مجله نیچر بیوتکنولوژی سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPSC به طور خاص در سلول های سیستم عصبی تخصص دارند و هیچ تفاوتی را در آزمایشات استاندارد در بر نمی گرفتند. این بدین معناست که سلول های تولید شده در آزمایشگاه همچونiPSCتفاوت معناداری با سلول های تولید شده در بدن مانند سلول های بنیادی جنینی ندارند اما هنوز تحقیقات درباره چگونگی گسترده تر بحث کردن در این زمینه ادامه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *