تولید #محیط کشت با #درجه بالینی برای سلول ها

سلول درمانی-محیط کشتکمپانی AMSBIO به تازگی اعلام کرده است که شروع به تولید محیط کشت سلول های بنیادی موسوم به StemFit® Basic03 کرده است که برای کاربرد در بالین و #طب بازساختی مناسب هستند.

🔴محیط کشت StemFit® Basic03 یک محیط کشت عاری از مشتقات و ترکیبات جانوری است که براحتی می تواند در سلول درمانی مورد استفاده قرار گیرد. این محیط کشت، ورژن ژاپنی محیط کشت Basic3 است که پیش از این بوسیله آژانس دارو و پزشکی ژاپن (PMDA) برای کارآزمایی های بالینی بازسازی شبکیه با استفاده از #سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی مورد تایید قرار گرفته است.

🔴نتایج پژوهش نشان داد که سلول های iPS کشت شده بوسیله StemFit® Basic03 منجر به تکثیر بیشتر این سلول ها می شوند، تجمع لاکتات را پایین می آورند و در مقایسه با سلول های iPS کشت شده با سایر محیط الگوی بیان ژنی یکدست تری دارند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *