درمان بیماری شبکیه با استفاده از سلول های بنیادی

🔴سلول درمانی- شبکیه چشمدکتر ستاریان سرگروه اعضای چشم #پژوهشگاه رویان اعلام کرد با توجه به اینکه استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری شبکیه در فاز مطالعاتی بر روی #مدل های حیوانی با موفقیت همراه بوده است این نتایج بیانگر دستیابی محققین به پیوند این سلول ها در انسان است.
وی در تشریح این تحقیق افزود: نتایج طرح‌های تحقیقاتی و مطالعات در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده که بیماری‌های چشمی مرتبط با نقص در عملکرد #سلول‌های اپی‌تلیوم رنگدانه‌دار بینایی را می‌توان به طور نسبی با استفاده از سلول‌های بنیادی تمایز یافته به سلول‌های اپی‌تلیوم رنگدانه‌دار #بینایی درمان کرد.

🔴به گفته دکتر ستاریان ۲ نوع از مهمترین بیماری ها، نابینایی مربوط به سن که از میانسالی آغاز شده و بتدریج با از بین رفتن سلولها منجر به نابینایی شده و بیماری ژنتیکی اشتارگات است که با نقص در عملکرد سلول های اپی تلیوم رنگدانه بینایی همراه است که افراد نوجوان را درگیر می کند و امید است با استفاده از سلول های بنیادی بتوان این بیماری را تا حدی درمان کرد.

🔴 دکتر ستاریان با تایید درمان برخی بیماری‌های شبکیه در پژوهشگاه رویان بیان داشت: سن افراد داوطلب برای درمان به کمک این روش تحقیقاتی ” میانسالی” است که اگر نتایج قطعی بی خطر بودن و در عین حال مناسب بودن این اقدام درمانی ثابت شود، هزینه درمان در ایران مسلما کمتر از سایر کشورها خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *