آیا ژن درمانی می تواند راه حلی در درمان آسیب نخاعی بهمراه داشته باشد!

سلول درمانی- ژن درمانیبا توجه به نتایج ارزشمند بدست آمده در ۱۴ ژوئن سال جاری در خصوص حرکت دوباره پای موش های دچار آسیب نخاعی بعد از ژن درمانی، امیدهای فراوانی در درمان این آسیب فراهم آمد.

وقتی یک موش صحرایی در اثر ضربه نخاعی آسیب می بیند، بسته به جایی از بدن که آسیب رخ داده است، ممکن است کنترل تمام و یا برخی از اعضای بدن خود را از دست دهد.

ژن درمانی جدید باعث شد این بافت اسکار طی چند هفته کاهش یابد. با گذشت زمان، موشهای فلج شده که درمان را دریافت کردند قادر به صعود از نردبان بودند.

اگر این امر در انسان انجام شود، می تواند تاثیر بزرگی در زندگی افراد دچار آسیب نخاعی رخ دهد. محقق این تیم الیزابت برادبوری گفت: همین که افراد مبتلا به آسیب نخاعی بتوانند کارهای روزمره خود را مستقل انجام دهند کمک بزرگی خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *