آیا #ژن درمانی می تواند راه حلی در درمان #آسیب نخاعی بهمراه داشته باشد!

سلول درمانی- ژن درمانیبا توجه به نتایج ارزشمند بدست آمده در ۱۴ ژوئن سال جاری در خصوص حرکت دوباره پای موش های دچار #آسیب نخاعی بعد از ژن درمانی، امیدهای فراوانی در درمان این آسیب فراهم آمد.

🔴وقتی یک موش صحرایی در اثر #ضربه نخاعی آسیب می بیند، بسته به جایی از بدن که آسیب رخ داده است، ممکن است کنترل تمام و یا برخی از اعضای بدن خود را از دست دهد.

🔴ژن درمانی جدید باعث شد این بافت اسکار طی چند هفته کاهش یابد. با گذشت زمان، موشهای فلج شده که درمان را دریافت کردند قادر به صعود از نردبان بودند.

🔴اگر این امر در انسان انجام شود، می تواند تاثیر بزرگی در زندگی افراد دچار آسیب نخاعی رخ دهد. محقق این تیم الیزابت برادبوری گفت: همین که افراد مبتلا به آسیب نخاعی بتوانند کارهای روزمره خود را مستقل انجام دهند کمک بزرگی خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *