پیوند سلول بنیادی به عضله قلبی

سلول درمانی-پیوند سلول قلبیپیوند سلول های عضلانی قلب انسان به میمون های دچار نارسایی قلبی توانست به طور قابل توجهی ظرفیت پمپاز قلب آسیب دیده حیوانات را بازگرداند.
لینک مقاله: go.nature.com/2KHdVXP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *