اولین #سلول تخم ایجاد شده از سلول های بنیادی، به #پیشرفت باروری کمک می کند.

سلول درمانی-سلول جنینیمحققان برای اولین بار نشان دادند که سلول های تخم کاملا بالغ می توانند در محیط آزمایشگاه رشد کنند و این خبر امید به درمان های جدید ناباروری را افزایش داد.

🔴تا به حال، محققان تنها قادر به تولید سلول هایی بودند که مشابه اسپرم و تخمک هستند، اما به دلیل سازماندهی غیرمعمول مواد ژنتیکی آنها، بندرت ممکن بود فرزندان زنده ایجاد کنند. اما یک تیم دردانشگاه کیوشو ژاپن، با استفاده از سلول های بنیادی موش ها توانستند آنها را به تخم های بارور با قدرت فرزندآوری ایجاد کنند. این روش راهی نوین برای زنانی است که قادر به باروری نیستند.

🔴#سلول های بنیادی جنینی سلول های زنده گرفته شده از جنین هستند که توانایی رشد و تمایز به هر نوع سلول دیگری را دارند. محققان دانشگاه کیوشو نشان دادند که تحت شرایط مناسب این سلول ها می توانند تبدیل به سلول های زایا اولیه، نسخه جنینی نابالغ اسپرم و تخمک نابالغ شوند. اما چون نابالغ هستند، این سلول های زاینده قادر به #فرزندآوری نیستند.

🔴بنابراین محققان روش هایی را برای پوشاندن سلول های بنیادی در سلول های دیگر که از گناد جنین موش گرفته شده است، تطبیق دادند. این امر محیطی شبیه تخمدان را بازسازی کرد که طی یک دوره ۴ تا ۵ هفته توانست سلول های بنیادی را به سلول های شبیه تخم های بالغ تبدیل کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *